OBS De Vlaamse Reus

OBS De Vlaamse Reus

De Vlaamse Reus is een openbare basisschool in Amsterdam Nieuw-West, opgericht in oktober 1991, die werkt volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).

Dit betekent dat de school er altijd op uit is om de mogelijkheden waarover de kinderen beschikken systematisch uit te breiden.

Leerkrachten stellen zich als partner van de kinderen op en nemen die elementen van activiteiten voor hun rekening die een kind nog niet zelfstandig kan.

Kenmerken

  • Talenten worden benut.
  • Kinderen hebben grote invloed op hun ontwikkeling.
  • Er wordt uit de kinderen gehaald wat er in zit.
  • Ouders en kinderen voelen zich gezien.
  • Prima resultaten in een veilige sfeer.

Bestuur

De school valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT).

Contactgegevens

naam OBS De Vlaamse Reus
adres Hechtelstraat 49
postcode 1066 KK
stadsdeel/regio Nieuw-West
categorie basisschool
 
© 2018