OBS Bos en Lommer

OBS Bos en Lommer

De Bos en Lommerschool is een openbare basisschool die voor iedereen toegankelijk is en die, in samenspraak met de ouders, uit ieder kind dat wil halen wat erin zit.

Huisvesting

Sinds 2017 is de school gehuisvest in een nieuw, multifunctioneel gebouw met moderne faciliteiten die ook onderdak biedt aan een voorschool, naschoolse opvang en kinderdagverblijf.

Bestuur

De school valt onder het bovenschools bestuur van AWBR

Contactgegevens

naam OBS Bos en Lommer
adres Meimorgenstraat 2
postcode 1061 BN
stadsdeel/regio Nieuw-West
categorie basisschool
 
© 2019