OBS De Notenkraker

OBS De NotenkrakerDe Notenkraker is een openbare kunstmagneetschool. Op een openbare school zijn alle kinderen welkom, zonder onderscheid naar godsdienstige gezindheid, ras of nationaliteit. Op een kunstmagneetschool wordt extra aandacht besteed aan creatieve zaken als muziek, drama, dans en beeldende vorming.

Contactgegevens

naam OBS De Notenkraker
adres Theophile de Bockstraat 100d
postcode 1058 VC
stadsdeel/regio Zuid
categorie basisschool
 
© 2019