Praktijkcollege Noord

Praktijkcollege NoordPraktijkcollege Noord is een school voor Praktijkonderwijs op Oecumenische grondslag. Op onze school zijn alle leerlingen welkom die praktijkonderwijs gaan volgen, ongeacht de culturele achtergrond of geloofsovertuiging. Praktijkcollege Noord valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Kolom.

Contactgegevens

naam Praktijkcollege Noord
adres Oostzanerdijk 139
postcode 1033 EX
stadsdeel/regio Noord
categorie voortgezet onderwijs
 
© 2019