Metis Montessori Lyceum

Metis Montessori Lyceum

Het Metis Montessori Lyceum is een school voor voortgezet onderwijs in de richtingen VWO, HAVO en MAVO en is gehuisvest op twee locaties in Amsterdam.

Het hoofdgebouw bevindt zich op de Mauritskade (VWO, HAVO), de dependance is gehuisvest aan de Tweede Oosterparkstraat (MAVO, HAVO).

Uitbreiding

Er is hard gewerkt aan een uitbreiding van het huidige schoolgebouw, pal naast de huidige locatie aan de Mauritskade, deze is medio schooljaar 2017-2018 in gebruik genomen.

Bovenschools bestuur

De school is onderdeel van de Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, een samenwerkingsverband van voortgezet Montessori-onderwijs in Amsterdam.

Contactgegevens

naam Metis Montessori Lyceum
adres Mauritskade 58
postcode 1092 AD
stadsdeel/regio Oost
categorie voortgezet onderwijs
 
© 2018