Alexander Roozendaalschool

Alexander RoozendaalschoolDe Alexander Roozendaalschool is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam Nieuw-West die zich richt op kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) - cluster 2 onderwijs. Het team en het lesaanbod zijn er op gericht, d.m.v. extra ondersteuning, zorg en expertise, het hoogst haalbare resultaat uit de kinderen te halen. De Alexander Roozendaalschool is gehuisvest op twee locaties, niet ver van elkaar, en valt onder het bovenschools bestuur van Stichting VierTaal.

Contactgegevens

naam Alexander Roozendaalschool
adres Jan Sluijtersstraat 3
postcode 1062 CJ
stadsdeel/regio Nieuw-West
categorie basisschool
 
© 2018