Kindercampus Zuidas

Kindercampus Zuidas

Amsterdam is sinds eind 2015 weer een school rijker.

I.K.C.

Kindercampus Zuidas is een zogenaamd Integraal Kind Centrum voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar waar basisonderwijs en opvang onder één dak zitten en nauw samenwerken.

Kenmerken

Kindercampus Zuidas kenmerkt zich onder meer door:

  • Onderwijs van deze tijd
  • Tweetalig lesaanbod
  • Transparantie
  • Nauwe samenwerking met ouders/verzorgers
  • Ruimte voor (muzikale) talenten
  • Integratie van opvang en basisonderwijs
  • Eigentijds gebouw met duurzaam karakter

Bestuur

Kindercampus Zuidas valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.

Contactgegevens

naam Kindercampus Zuidas
adres Antonio Vivaldistraat 15
postcode 1083 HP
stadsdeel/regio Zuid
categorie basisschool
 
© 2019