ABBS De Zuiderzee is een Algemeen Bijzondere Basisschool in Amsterdam-Oost (IJburg).

Algemeen wil zeggen dat ieder kind welkom is ongeacht geloofsovertuiging. Bijzonder wil zeggen dat het geen openbare school is.

Ontwikkelings Gericht Onderwijs

Een school waarvan de visie en werkwijze gebaseerd is op het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).

Thematisch werken

Een moderne vorm van onderwijs waarbij gewerkt wordt vanuit interessante thema’s en activiteiten die de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen.

Bovenschools bestuur

Het bovenschools bestuur van de Zuiderzee wordt gevormd door Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA).

Adres

Adres:

Brigantijnkade 51

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route