ABBS Elzenhagen is een school voor algemeen bijzonder basisonderwijs in Amsterdam-Noord. Een school waar ieder kind welkom is ongeacht culturele achtergrond of geloofsovertuiging.

In onze visie heeft ieder kind het recht op een kans zich op eigen wijze en naar eigen kunnen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

De school is gehuisvest in een nieuw en modern gebouw in Amsterdam-Noord, Brede School Elzenhagen en is onderdeel van de ABSA Scholengroep, een stichting van Algemeen Bijzondere Scholen in Amsterdam.

Adres

Adres:

N. Lansdorpstraat 2

Telefoon:
Toon route