Met ingang van het schooljaar 2016-2017 zal basisschool De Pool op de Oostelijke Eilanden overgaan in de Alan Turingschool.

Vernieuwend onderwijs

Een nieuwe school en één van de winnende initiatieven van Onze Nieuwe School, de zoektocht naar innovatie binnen het Amsterdamse onderwijs.

Onderwijsconcept

Een lerende school en organisatie waar primair veel aandacht wordt besteed aan het beheersen van de basisvaardigheden:

  • Taalonderwijs (lezen en schrijven)
  • Rekenonderwijs (foutloos rekenen)
  • Sport & Gezondheid
  • Wereldburgerschap
  • De Turing Skills

Daarnaast zal ouderbetrokkenheid een grote rol spelen binnen de school.

ASKO

De Alan Turingschool valt onder het bovenschools bestuur van Stichting ASKO.

Adres

Adres:

Poolstraat 2 1018 LR Amsterdam

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route