De Alexander Roozendaalschool is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam Nieuw-West die zich richt op kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) – cluster 2 onderwijs.

Het lesaanbod is primair gericht op de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden, zodat leerlingen zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Taal en communicatie vormen de kern van het onderwijs met als motto ‘Spreken is goud’.

Meerdere locaties

De Alexander Roozendaalschool is gehuisvest op twee locaties, niet ver van elkaar.

Bestuur

De school valt onder het bovenschools bestuur van Stichting VierTaal.

Adres

Adres:

Jan Tooropstraat 13

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route