De Alexander Roozendaalschool is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam Nieuw-West die zich richt op kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) – cluster 2 onderwijs.

Het team en het lesaanbod zijn er op gericht, d.m.v. extra ondersteuning, zorg en expertise, het hoogst haalbare resultaat uit de kinderen te halen.

Bestuur

De Alexander Roozendaalschool is gehuisvest op twee locaties, niet ver van elkaar, en valt onder het bovenschools bestuur van Stichting VierTaal.

Adres

Adres:

Jan Sluijtersstraat 3

Telefoon:
Toon route