De Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs (ASKO) vormt het bovenschools schoolbestuur van 33 katholieke scholen voor primair onderwijs in Amsterdam en omgeving.

De ASKO wil vanuit de joods-christelijke identiteit een essentiële bijdrage leveren aan optimale ontwikkelings-mogelijkheden van kinderen.

Adres

Adres:

Kalfjeslaan 380

Telefoon:
Toon route