De Catamaran is een oecumenische basisschool in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam-West. Een buurtschool waar ieder kind welkom is.

Vanuit de oecumenische gedachte laten we de kinderen in aanraking komen met diverse geloofsovertuigingen, culturen en gebruiken.

Naast het reguliere lesaanbod kenmerkt de Catamaran zich door extra aandacht voor expressieve activiteiten waarin kunst en cultuur een grote rol spelen.

Bestuur

Basisschool de Catamaran valt onder het bovenschools bestuur van onderwijsgroep AMOS.

Adres

Adres:

Bentinckstraat 78

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route