Basisschool De Nautilus is een kleinschalige brede school met aandacht voor individuele talentontwikkeling bij ieder kind.

Dankzij onze rijke historie zijn wij een school met veel kennis en ervaring. Door ons oecumenische karakter staan wij open voor verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen.

Kenmerken

  • Aandacht voor Wetenschap, Natuur en Techniek.
  • Werken in leeftijdsgemengde groepen.

Met ingang van schooljaar 2018-2019 zal er in het gebouw van de voormalige Valentijnschool gestart worden met Nautilus Flevohof.

De Nautilus valt onder het bovenschools bestuur van Stichting AMOS.

Adres

Adres:

Theophile de Bockstraat 100

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route