De Punt is een basisschool in Amsterdam Nieuw-West.

Ieder kind welkom

Een school waar elk kind in principe welkom is.

Kinderen ontvangen onderwijs dat voldoet aan de doelen die de overheid stelt.

Eigentijds onderwijs

Dit gebeurt op een eigentijdse manier. De inhoud en vorm van het onderwijs van De Punt zijn afgestemd op de werkelijkheid die voortdurend in beweging is. De Punt beweegt mee, verandert mee.

Bestuur

De school valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT).

Adres

Adres:

Kwelderweg 5

Telefoon:
Toon route