De Vijf Sterren is een oecumenische school voor primair onderwijs in Amsterdam-Noord.

Vanuit de bijbel wordt zoveel mogelijk gezocht naar raakvlakken met het dagelijkse leven. Normen en waarden, het omgaan met elkaar en het respecteren van andere opvattingen horen daarbij.

Buurtschool

De Vijf Sterren wil een buurtschool zijn. In principe zijn alle kinderen die in de buurt van de school wonen welkom, ongeacht afkomst of godsdienst.

Brede School

De school is gehuisvest in een trendy en modern gebouw en onderdeel van een brede school waarin ook een voorschool, een naschoolse opvang en het centrum voor jeugd en gezondheid participeren.

Bovenschools bestuur

De Vijf Sterren valt onder het bestuur van de AMOS Scholengroep.

Adres

Adres:

Markengouw 245a

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route