De Bataviaschool is een prachtige basisschool in de Indische buurt.
Wij zijn een echte buurtschool en vinden het belangrijk dat de kinderen uit de buurt naar een leuke, gezellige en veilige school kunnen gaan, waar ze veel leren.

School voor nieuwkomers

De Bataviaschool is een school die niet-Nederlandstalige leerlingen tussen de 6 en 12 jaar tijdelijk opvangt.

Bestuur

De school valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Samen tussen Amstel en IJ.

Adres

Adres:

Sumatrastraat 87

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route