De Boomgaard is een brede school, gevestigd in de Bos en Lommer te Amsterdam-West.

Een katholieke school waar in principe ieder kind welkom is, ongeacht ras, cultuur of godsdienst.

Brede School

De school biedt naast het reguliere basisonderwijs een voorschool en buitenschoolse opvang onder één dak en heeft daarnaast een gevarieerd aanbod van naschoolse activiteiten.

De Boomgaard is gehuisvest in een modern gebouw, voorzien van goede faciliteiten die kwalitatief en passend onderwijs mogelijk maken.

Bestuur

De Boomgaard valt onder het bovenschools bestuur van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs (ASKO).

Adres

Adres:

Gibraltarstraat 61

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route