Brede School De Zeeheld is een openbare school voor primair onderwijs in Amsterdam-West.

Brede school

Een school waar kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12 jaar welkom zijn en nauw wordt samengewerkt met een voorschool en buitenschoolse opvang met een actieve agenda van naschoolse activiteiten.

Alles in 1

Op De Zeeheld wordt gewerkt volgens het alles in 1 principe met een doorgaande leerlijn van voorschool naar het basisonderwijs.

Bestuur

Brede School De Zeeheld valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR).

Adres

Adres:

Roggeveenstraat 14

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route