In principe is elk kind van 4 tot 12 jaar welkom op onze school.

De Polsstok verzorgt een breed onderwijs op levensbeschouwelijke basis.

Hiermee nemen wij de culturele/levensbeschouwelijke rijkdommen van de kinderen als startpunt en we begeleidende kinderen om hen te helpen proactieve wereldburgers te worden.

Bestuur

De Polsstok valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Zonova.

Adres

Adres:

EGoli 2

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route