De Burgemeester De Vlugtschool is meer dan 50 jaar geleden opgericht in de toen nieuw gebouwde tuinstad Slotermeer.

Als openbare school is deze school toegankelijk voor alle kinderen, onafhankelijk van de geloofs- en levensovertuiging van de ouders.

Nieuw gebouw

Sinds februari 2019 is de school gehuisvest in een nieuw en modern gebouw met dito faciliteiten om onderwijs van deze tijd aan te kunnen bieden en waarborgen.

Bestuur

De school valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT).

Adres

Adres:

Jan de Louterstraat 11

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route