De Cornelis Vrijschool is een algemeen bijzondere buurtschool in Amsterdam-Zuid met ongeveer 250 leerlingen.

Bijzonder in de zin dat de school wordt bestuurd door ouders. Algemeen in de zin dat de school niet confessioneel is, maar neutraal. Het uitgangspunt is de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

De school streeft naar gedegen onderwijs met speciale aandacht voor beeldende, lichamelijke en muzikale vorming.

Adres

Adres:

Van de Veldestraat 3

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route