De Hildebrand- van Loonschool is een christelijke school voor primair onderwijs.

Dat zegt meer over onze inspiratie dan over onze pretentie.

Bij inhoud en vormgeving van ons onderwijs proberen wij ons rekenschap te geven van de betekenis van Bijbelse verhalen, van geloof, hoop en liefde die daarin doorklinken.

Adres

Adres:

Hondecoeterstraat 6

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route