De Ontplooiing

Home » Onderwijs » Basisschool » De Ontplooiing

De Ontplooiing is een basisschool in Amsterdam Nieuw-West die werkt volgens de principes van O4NT.

Onderwijs voor een Nieuwe Tijd is het concept achter de Steve Jobsscholen en kenmerkt zich door een onderwijsaanbod waarin zelfstandig werken en digitale leermiddelen een grote rol spelen.

Onderwijs waar leerkrachten een rol vervullen als coach en klassikale instructie plaats heeft gemaakt voor workshops in de diverse vakgebieden.

Huisvesting

De Ontplooiing is gehuisvest in het gebouw ‘De Meervoud’, een brede school waarin ook OBS De Toekomst, een voorschool en een naschoolse opvang zijn gehuisvest.

Bestuur

De school valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (O4NT).

Adres

August Allebéplein 17

GPS

52.362930170959, 4.839659351985

Telefoon

In de buurt


Op de kalender