Drostenburg is een school voor speciaal onderwijs in Amsterdam-Zuidoost die gericht is op leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar met een chronische ziekte of een lichamelijke- of een meervoudige handicap.

Stichting Orion

Drostenburg valt onder de Stichting Orion en is gehuisvest in een modern gebouw en dito faciliteiten waar de Mytylschool, de Noteboomschool, naschoolse opvang en Reade kinderrevalidatie onder één dak zitten en nauw met elkaar samenwerken.

Adres

Adres:

Drostenburg 1

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route