De Elisabeth-Paulusschool is een Katholieke basisschool in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt. Een echte buurtschool van hoge kwaliteit!

De school heeft een lange traditie als katholieke school en werkt aan de ontwikkeling van de kinderen tot volwaardige deelnemers van onze maatschappij.

Bovenschools bestuur

De Elisabeth-Paulusschool valt onder het bovenschools bestuur van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs (ASKO).

Adres

Adres:

Zaandijkstraat 3

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route