De Flevoparkschool is een openbare basisschool, gelegen in de Indische buurt in Amsterdam-Oost.

Openbaar wil zeggen dat onze school toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid te maken in geloof of levensbeschouwelijke overtuiging en zonder onderscheid naar ras, huidskleur of sekse.

Adres

Adres:

Soembawastraat 61

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route