GBS Veerkracht is een geweldige basisschool in Amsterdam Nieuw-West.

Veelkleurig en veelkerkelijk, in alles gericht op het onderwijzen en begeleiden van kinderen.

Bestuur

GBS Veerkracht valt onder het bovenschools bestuur van Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland (GPO-WN). Een onderwijsorganisatie die gereformeerd primair onderwijs verzorgt in het Westen van ons land.

Adres

Adres:

van Moerkerkenstraat 89

Telefoon:
Toon route