IKC NoordRijk

Home » Onderwijs » Basisschool » IKC NoordRijk

IKC NoordRijk, voorheen de Bongerd, is een relatief jonge school in de wijk De Bongerd te Amsterdam-Noord. Een openbare school waar in principe ieder kind welkom is, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging.

Alles in 1

Een plek voor kinderen van 0 t/m 13 jaar waar basisonderwijs, voorschool, tussenschoolse- en naschoolse activiteiten onder één dag zijn gehuisvest.

Doel van een Integraal Kind Centrum is kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te bieden binnen de wijk. Binnen het IKC zijn onderwijs en opvang voor kinderen en hun ouders goed georganiseerd, waardoor ouders beter in de gelegenheid zijn om werk en zorg te combineren.

Huisvesting

Sinds 2014 is de school gehuisvest in een nieuw en kleurrijk gebouw met moderne faciliteiten.

Bestuur

IKC NoordRijk valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Innoord.

Adres

Braeburnstraat 1 1036 LD Amsterdam

GPS

52.408033097242, 4.9035026725726

Telefoon

In de buurt


Op de kalender