IKC Overhoeks is een eigentijdse brede school in Amsterdam-Noord waar het accent ligt op effectief leren en waar kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.

Integraal Kind Centrum

Overhoeks is een zogenaamd integraal kindcentrum (IKC). De school werkt nauw samen met een voorschool voor kinderen van 0 – 4 jaar en een buitenschoolse opvang.

Openbaar

Overhoeks is een openbare school voor primair onderwijs waar in principe ieder kind welkom is.

Bovenschools bestuur

IKC Overhoeks valt onder het bovenschools bestuur van Openbaar Onderwijs Innoord (INNOORD).

Adres

Adres:

Grasweg 3 1031 HW Amsterdam

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route