De J.P.Coenschool is een openbare school. Dat wil zeggen een school, toegankelijk voor alle leerlingen.

Buurtschool

De J.P. Coen school is een brede buurtschool, een school die een sterke binding met de buurt nastreeft.

Onder het motto samen wonen = samen leren = samen investeren willen wij een afspiegeling zijn van de buurt.

Adres

Adres:

Bankastraat 18

Telefoon:
Toon route