Jenaplan Basisschool de Biënkorf is een Katholieke basisschool in Amsterdam-Noord.

Wij streven ernaar om ons onderwijs en onze opvoeding zo in te richten dat kinderen kunnen opgroeien tot geëmancipeerde mensen, die verbonden zijn met zichzelf, anderen en de omgeving.

Bestuur

De Biënkorf valt onder het bovenschools bestuur van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs (ASKO).

Adres

Adres:

Mariëndaal 11

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route