De Archipel is een Katholieke basisschool voor ontwikkelingsgericht onderwijs in Amsterdam-Oost.

Op onze school zitten kinderen met van huis uit verschillende levensbeschouwingen. Deze verscheidenheid willen wij serieus nemen en ieder kind begeleiden bij zijn religieuze ontwikkeling. Dit gebeurt door in de klas aandacht te besteden aan ieders religieuze achtergrond, elkaar daar informatie over te geven en er met elkaar over te praten.

Adres

Adres:

Frans Zieglerstraat 201

Telefoon:
Toon route