Kindercampus Zuidas

Home » Onderwijs » Basisschool » Kindercampus Zuidas

I.K.C.

Kindercampus Zuidas is een zogenaamd Integraal Kind Centrum voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar waar basisonderwijs en opvang onder één dak zitten en nauw samenwerken.

Kenmerken

Kindercampus Zuidas kenmerkt zich onder meer door:

  • Onderwijs van deze tijd
  • Tweetalig lesaanbod
  • Transparantie
  • Nauwe samenwerking met ouders/verzorgers
  • Ruimte voor (muzikale) talenten
  • Integratie van opvang en basisonderwijs
  • Eigentijds gebouw met duurzaam karakter

Bestuur

Kindercampus Zuidas valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.

Adres

Antonio Vivaldistraat 15 1083 HP Amsterdam

GPS

52.3361732, 4.8845234

Telefoon

In de buurt


Op de kalender