Amsterdam is sinds eind 2015 weer een school rijker.

I.K.C.

Kindercampus Zuidas is een zogenaamd Integraal Kind Centrum voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar waar basisonderwijs en opvang onder één dak zitten en nauw samenwerken.

Kenmerken

Kindercampus Zuidas kenmerkt zich onder meer door:

  • Onderwijs van deze tijd
  • Tweetalig lesaanbod
  • Transparantie
  • Nauwe samenwerking met ouders/verzorgers
  • Ruimte voor (muzikale) talenten
  • Integratie van opvang en basisonderwijs
  • Eigentijds gebouw met duurzaam karakter

Bestuur

Kindercampus Zuidas valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.

Adres

Adres:

Antonio Vivaldistraat 15

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route