Koninklijke Nederlandse Roei Bond

Home » Vrije Tijd » Sport » Koninklijke Nederlandse Roei Bond

De Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) vormt het overkoepelende orgaan van alle Nederlandse roeiverenigingen en de roeisport in het algemeen.

Taken & Activiteiten

De KNRB heeft verschillende taken onder haar hoede. De roeibond houdt zich onder meer bezig met:

  • Beleidsvorming
  • Bepalen en naleving van wedstrijdreglementen
  • Organisatie van toertochten
  • Planning van de jaarlijkse roeikalender
  • Ledenadministratie.

Cursussen & opleidingen

Daarnaast biedt de Roeiacademie uiteenlopende opleidingen, cursussen en (vak)literatuur in het kader van de roeisport.

Bosbaan

De thuisbasis van de Koninklijke Nederlandse Roei Bond is gevestigd aan de Bosbaan in het Amsterdamse Bos te Amstelveen, alwaar ook het Olympisch Trainingscentrum van de roeibond en studentenvereniging Okeanos zijn gehuisvest.

Adres

Bosbaan 10 1182 AG Amstelveen

GPS

52.329295277527, 4.8503087047679

Telefoon

In de buurt


Op de kalender