Kunstmagneetschool De Kraal is een basisschool in de Indische buurt in Amsterdam-Oost.

Brede School

De Kraal is een brede school wat betekent dat er naast de basisschool faciliteiten zijn gehuisvest zoals een voorschool, naschoolse opvang en zorginstanties die nauw met elkaar samenwerken.

Huisvesting

De school is gehuisvest in een modern pand aan het Paradijsplein in Amsterdam-Oost.

Adres

Adres:

Paradijsplein 2

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route