OBS Michiel de Ruyter is een school voor primair onderwijs, gehuisvest in een modern gebouw in Amstelveen.

Brede School

Het is een zogenaamde brede school, waarbij organisaties uit de sectoren onderwijs, welzijn, kinderopvang, cultuur en sport onder één dak zitten om een optimale samenwerking te waarborgen.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de schoolomgeving een veilige omgeving moet zijn voor het kind, voor de leerkrachten en voor de ouders.

We trachten op school een duidelijke structuur aan te brengen, waarin iedereen zich thuis en veilig voelt.

Adres

Adres:

Laan Rozenburg 6

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route