Montessorischool Steigereiland is een basisschool in Amsterdam-Oost (Zeeburg).

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de pedagogiek van Maria Montessori.

De ontwikkeling naar zelfstandigheid staat centraal. We besteden veel tijd aan individuele en sociale ontwikkeling.

Adres

Adres:

John Hadleystraat 4

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route