De Mr. de Jonghschool is een basisschool voor Speciaal Onderwijs (SO) in Amsterdam Nieuw-West.

Voor wie

Een school die gericht is op onderwijs, zorg en opvoeding aan kinderen van 4 t/m 12 jaar met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen.

De school behoort tot de zogenaamde cluster 4 scholen.

Bestuur

De school valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Orion.

Adres

Adres:

terpstraat 36 Amsterdam

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route