De Bos en Lommerschool is een openbare basisschool die voor iedereen toegankelijk is en die, in samenspraak met de ouders, uit ieder kind dat wil halen wat erin zit.

Huisvesting

Sinds 2017 is de school gehuisvest in een nieuw, multifunctioneel gebouw met moderne faciliteiten die ook onderdak biedt aan een voorschool, naschoolse opvang en kinderdagverblijf.

Bestuur

De school valt onder het bovenschools bestuur van Stichting AWBR

Adres

Adres:

Meimorgenstraat 2

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route