De Globe is een openbare basisschool in stadsdeel Nieuw-West, gevestigd in het moderne en multifunctionele gebouw De Kikker.

Voor iedereen

Op de Globe is in principe ieder kind welkom, ongeacht culturele achtergrond en geloofsovertuiging.

De Globe beschikt over een team van enthousiaste en bevlogen leerkrachten die gezamenlijk het onderwijs en alle daaruit voortkomende werkzaamheden voor onze ruim 300 leerlingen verzorgen.

Brede School

Naast de basisschool zijn er een OuderKindCentrum, voorschool en naschoolse opvang gehuisvest in het pand. Met deze instanties wordt nauw samengewerkt wat heel praktisch blijkt.

Bestuur

De Globe valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT) waarin nog 15 andere scholen participeren.

Adres

Adres:

Evertsweertplantsoen 3

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route