De Notenkraker is een openbare kunstmagneetschool.

Op een openbare school zijn alle kinderen welkom, zonder onderscheid naar godsdienstige gezindheid, ras of nationaliteit.

Op een kunstmagneetschool wordt extra aandacht besteed aan creatieve zaken als muziek, drama, dans en beeldende vorming.

Adres

Adres:

Theophile de Bockstraat 100d

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route