OBS De Pioniers is een openbare basisschool in Amstelveen-Zuid.

Openbaar wil zeggen dat we altijd met de gedachte werken dat we ieder kind een plaats kunnen bieden, ongeacht het geloof of de levensopvatting van de ouders. We respecteren ieders culturele en religieuze achtergrond en proberen de kinderen respect aan te leren voor hun medemens.

Bestuur

OBS De Pioniers valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Amstelwijs.

Adres

Adres:

Orion 11-13 Amstelveen

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route