De Vier Windstreken is een openbare basisschool gelegen in een rustige, groene buurt in Amsterdam-Noord.

De school telt ruim 400 leerlingen verdeelt over 20 groepen.

Bestuur

De Vier Windstreken valt onder het bovenschools bestuur van Stichting InNoord.

Adres

Adres:

Parlevinker 11-13

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route