OBS De Vlaamse Reus

Home » Onderwijs » Basisschool » OBS De Vlaamse Reus

OBS De Vlaamse Reus is een basisschool in Amsterdam Nieuw-West, opgericht in oktober 1991. Een school die werkt volgens de principes van OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO).

Ontwikkelings Gericht Onderwijs

De doelstelling van OGO is het stimuleren van kinderen om hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen. Dit betekent dat de school er altijd op uit is om de mogelijkheden waarover de kinderen beschikken systematisch uit te breiden. Door middel van observatie zoekt de leerkracht wat de leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar stemt de leerkracht het onderwijsaanbod op af.

Werken met Thema’s

Ontwikkelingsgericht onderwijs werkt met thema’s. Een thema duurt circa zes tot acht weken. Vaak komt er in de groep een onderwerp naar voren, waar de kinderen meer over willen weten. Dat werkt de leerkracht dan uit tot een thema.

Kenmerken

  • Talenten worden benut.
  • Kinderen hebben grote invloed op hun ontwikkeling.
  • Ouders en kinderen voelen zich gezien.
  • Prima resultaten in een veilige sfeer.

Meer info

Wilt u meer weten over het onderwijsconcept en de werkwijze op De Vlaamse Reus dan bent u altijd welkom op één van de informatie-ochtenden.

Bestuur

OBS De Vlaamse Reus valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT).

Adres

Hechtelstraat 49 1066 KK Amsterdam

GPS

52.347275129352, 4.8171000654361

Telefoon

In de buurt


Op de kalender