De Vlaamse Reus is een basisschool in Amsterdam Nieuw-West, opgericht in oktober 1991, die werkt volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).

Dit betekent dat de school er altijd op uit is om de mogelijkheden waarover de kinderen beschikken systematisch uit te breiden.

Leerkrachten stellen zich als partner van de kinderen op en nemen die elementen van activiteiten voor hun rekening die een kind nog niet zelfstandig kan.

Kenmerken

  • Talenten worden benut.
  • Kinderen hebben grote invloed op hun ontwikkeling.
  • Er wordt uit de kinderen gehaald wat er in zit.
  • Ouders en kinderen voelen zich gezien.
  • Prima resultaten in een veilige sfeer.

Meer info

Wilt u meer weten over het onderwijsconcept en de werkwijze op De Vlaamse Reus dan bent u altijd welkom op één van de informatie-ochtenden.

Bestuur

De school valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT).

Adres

Adres:

hechtelstraat 49

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route