De Goeman Borgesiusschool is een openbare school voor primair onderwijs in Amsterdam Nieuw-West (Geuzenveld).

Ieder kind welkom

Een school waar ieder kind welkom is, ongeacht achtergrond, ras en geloofsovertuiging.

Huisvesting

In het voorjaar van 2019 heeft de school een hagelnieuw gebouw betrokken. Een modern en duurzaam pand met veel glas en de nodige faciliteiten om goed onderwijs te kunnen waarborgen.

Bestuur

De school valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT).

Adres

Adres:

Aalbersestraat 35

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route