OBS Slootermeerschool

Home » Onderwijs » Basisschool » OBS Slootermeerschool

De O.B.S. Slootermeer is een openbare basisschool.

Dit houdt in dat alle kinderen, ongeacht de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, welkom zijn op onze school.

De belangrijkste functie van het openbaar onderwijs is te garanderen dat alle leerplichtige leerlingen naar school kunnen gaan.

Bestuur

De school valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT).

Adres

Burgemeester Fockstraat 85 1063 CW Amsterdam

GPS

52.381928567568, 4.8331159736454

Telefoon

In de buurt


Op de kalender