De O.B.S. Slootermeer is een openbare basisschool.

Dit houdt in dat alle kinderen,
ongeacht de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, welkom zijn op onze
school.

De belangrijkste functie van het openbaar onderwijs is te garanderen dat alle
leerplichtige leerlingen naar school kunnen gaan.

Bestuur

De school valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT).

Adres

Adres:

Burgemeester Fockstraat 85

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route