Onze Amsterdamse School is een school voor primair onderwijs gevestigd in de Amsterdamse houthavens.

Tweetalig onderwijs

De school staat voor modern onderwijs waarbij de leerlingen centraal staan. Opvallend is het aanbod van Engelse les, vanaf groep één op een speelse manier, vanaf groep vijf als serieus vak.

De school is gehuisvest in het nieuwe gebouw van de Brede School Houthaven, waarin ook een voorschool, naschoolse opvang en de Brede School Spaarndammerhout zijn gehuisvest.

Bestuur

Onze Amsterdamse School valt onder het bovenschools bestuur van Stichting AMOS.

Adres

Adres:

Revaleiland 1a

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route