De Osdorpse Montessorischool is een lerende school voor primair onderwijs in Amsterdam Nieuw-West.

Nieuwe inzichten in effectief lees- en rekenonderwijs leiden dagelijks tot aanpassingen in ons onderwijs. We passen het onderwijs aan aan de leerbehoeften van onze leerlingen en doen aan taalstimulering in alle vakken.

Bestuur

De school valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT).

Adres

Adres:

hoekenes 59

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route